Det gamle tuntreet til det tidligere småbruket Tangen

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030384.jpg

Metadata

Tittel

Det gamle tuntreet til det tidligere småbruket Tangen

Beskrivelse

Småbruket Tangen under Mortensrud ble revet før anlegget av Mortensrudveien i 1985. Det eneste minnet om plassen er det gamle tuntreet, et asketre som har begynt å skrante.

Dato

Identifikator

SA20030384

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

179

Sted

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Sør i Aker 2002, s. 98 og 99.

Giver

Sunde, Arne

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-20