Det gamle huset Saghøi

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030311.jpg

Metadata

Tittel

Det gamle huset Saghøi

Beskrivelse

Det gamle huset Saghøi ble bygget i 1915 og er nå innebygget i Rustadsaga serveringssted. Familien Karl og Emilie Halvorsen flyttet hit i 1916. Døtrene Selma og Ruth drev serveringsstedet frem til 1976/77. Saghøi sto uendret til ca 1959, og senere påbygginger fant sted i 1962, 1982 og 1999/2000.

Identifikator

SA20030311

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

167

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Saugstad, E.: Østmarka fra A ti Å, s. 118-120

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-11-02