Bekkelaget jernbanestasjon, sett fra Skogbakken 4 med Sjursøya i bakgrunnen

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030194.jpg

Metadata

Tittel

Bekkelaget jernbanestasjon, sett fra Skogbakken 4 med Sjursøya i bakgrunnen

Beskrivelse

Bekkelaget jernbanestasjon, sett fra Skogbakken 4 med Sjursøya i bakgrunnen. Eiendommen i Skogbakken 4 het Villa Springbank. Utplaneringen av Sjursøya startet i 1921. Bekkelagskollen ,som ble sprengt bort i 1974-75, til venstre i bildet.

Dato

Identifikator

SA20030194

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

197

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Oslo Byleksikon (20002), s. 387

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-02