Sognsvannbekken, Frøensdam

Metadata

Tittel

Sognsvannbekken, Frøensdam

Tema

Beskrivelse

Frøensdam med skog, Sognsvannsbekken

Dato (årstall)

BildeID

V2008005

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag 2/1993

Rettighetshaver

Fri