Hansenhus

http://omeka.deichman.no/files/import/V2007016.jpg

Metadata

Tittel

Hansenhus

Beskrivelse

Hus i Hansenbyen, Slemdalsveien

Dato

Identifikator

V2007016

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag nr 2/2007

Rettighetshaver

Vinderen historielag