Hansenhus

Metadata

Tittel

Hansenhus

Tema

Beskrivelse

Hus i Hansenbyen, Slemdalsveien

Dato

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag nr. 2/2007

Rettighetshaver

Vinderen historielag