Funksjonalisme på Frøen

Metadata

Tittel

Funksjonalisme på Frøen

Beskrivelse

Funkisvillaer i Villaveien

Dato (årstall)

BildeID

V2007373

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag 2/2002

Rettighetshaver

Vinderen historielag