Funkisvillaer på Frøen

Metadata

Tittel

Funkisvillaer på Frøen

Beskrivelse

Funkisvillaer fra 1936-37 i Slemdalsveien 33

Dato (årstall)

BildeID

V2008036

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag 2/2002

Rettighetshaver

Vinderen historielag