Conditorigården i brann

Metadata

Tittel

Conditorigården i brann

Beskrivelse

Conditorigården i brann august 2008

Dato (årstall)

BildeID

V2008083

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag 4/2008

Rettighetshaver

Vinderen historielag