Bunkers fra krigen

Metadata

Tittel

Bunkers fra krigen

Tema

Beskrivelse

Bunkers fra annen verdenskrig, Skogryggveien 2

Dato (årstall)

BildeID

V2007012

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag

Rettighetshaver

Vinderen historielag