Bolighus i Skogryggveien

http://omeka.deichman.no/files/import/V2007039.jpg

Metadata

Tittel

Bolighus i Skogryggveien

Tema

Beskrivelse

Villa i Skogryggveien på Slemdal

Dato

Identifikator

V2007039

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag

Rettighetshaver

Vinderen historielag