Bolighus i Skogryggveien

Metadata

Tittel

Bolighus i Skogryggveien

Tema

Beskrivelse

Villa i Skogryggveien på Slemdal

Dato (årstall)

BildeID

V2007039

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag

Rettighetshaver

Vinderen historielag