Lek på Tveten gård

Metadata

Tittel

Lek på Tveten gård

Tema

Beskrivelse

Barn og ungdom fra fritidsklubben på stylter foran vognskjulet på Tveten

Dato (årstall)

BildeID

H20080180

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Rettighetshaver

Hellerud Historielag