Tveten gård, rulleboden

http://omeka.deichman.no/files/import/H20080178.jpg

Metadata

Tittel

Tveten gård, rulleboden

Tema

Beskrivelse

Rulleboden på Tveten

Dato

Identifikator

H20080178

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Rettighetshaver

Hellerud Historielag