Speiderhytta på Ulvenseter

http://omeka.deichman.no/files/import/H20100110.jpg

Metadata

Tittel

Speiderhytta på Ulvenseter

Beskrivelse

Ulvenseter var opprinnelig seter under Ulven gård. I samme område ble det i 1916 bygget en hytte eiet av fru Johansen. Brukt som jakthytte av tyskerne under krigen. Leiet i dårlig forfatning av speiderforeldre og istandsatt på dugnad. Materialene ble båret inn fra Fagerholt. Hytta brant i 1971 like etter at kuskeboligen på Sarabråten brant. Grunnmuren kan ennå sees ved stien mellom Branntårnet og Lauvtjern. Hytta gjenreist noe lenger mot øst i 1973 ogeies nå av !. Bryn speidertropp.

Dato

Identifikator

H20100110

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Bull, Øyvind

Rettighetshaver

Hellerud Historielag