Skurtresker på Nedre Hellerud

http://omeka.deichman.no/files/import/H20080043.jpg

Metadata

Tittel

Skurtresker på Nedre Hellerud

Beskrivelse

Skurtresker på jordet. Tveitablokkene i bakgrunnen. Skurtreskeren står på de jordene som sist ble utbygget. (1990-91). Gården ble kjøpt av E. Grorud i 1914 for kr. 37.500. Kun uthus og løe var da igjen av en utgård/sidebruk som hadde tilhørt Teisen gård. Til eiendommen hørte 200 mål dyrket mark og 150 mål skog. Det ble etterhvert 50 kuer på båsen, men etter krigen ble det korn- og grønnsaksproduksjon med eget engrosutsalg på Økern torg. Mann på skurtreskeren er Einar Hvamstad fra Alfaset gård.

Dato

Identifikator

H20080043

Fotograf

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

143/3

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Hellerud historielags kalender september 1998.

Giver

Grorud, Leif

Informant

Grorud, Terje

Rettighetshaver

Hellerud Historielag