Låve,fjøs,stall og "Gamlestua" på Fagerholt

http://omeka.deichman.no/files/import/H20090033.jpg

Metadata

Tittel

Låve,fjøs,stall og "Gamlestua" på Fagerholt

Beskrivelse

Fagerholt i nordenden av Lutvann. Husmannsplass under Trosterud gård hvor gammelstua, låve stall og fjøs ble oppført i 1840. Anton Fagerholt bygget "nyhuset" i 1904. På plassen holdt de 2-3 kuer, hest og griser. Kafedrift for turister ble drevet fra før 1900 fram til 1940.Plassen ble revet ca. 1953.

Identifikator

H20090033

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Hellerud historielags kalender oktober 1997.

Giver

Stenbråten, Astrid f. Fagerholt

Rettighetshaver

Hellerud Historielag