Godlia, Tveten og Hellerud

http://omeka.deichman.no/files/import/H20080334.jpg

Metadata

Tittel

Godlia, Tveten og Hellerud

Beskrivelse

Skråbilde over Godlia, mot Tveten og Hellerud. Villabebyggelse i Godlia, Tveten gård og dyrket mark i bakgrunnen

Dato

Identifikator

H20080334

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Rettighetshaver

Oslo Byarkiv