Flyfoto Tveten, 1940-tallet?

http://omeka.deichman.no/files/import/H20080101.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto Tveten, 1940-tallet?

Beskrivelse

Flyfoto, Tveten gård og Hellerud. Bildet er tatt "før bebyggelsen" (påskrift baksiden av bildet). Tidspunktet er sannsynligvis før 1950, pga. bebyggelsen på Hellerud/Stordamveien.

Dato

Identifikator

H20080101

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

143/3
140

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Hellerud Historielag