Flyfoto Tveten, 1940-tallet?

http://omeka.deichman.no/files/import/H20080100.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto Tveten, 1940-tallet?

Beskrivelse

Flyfoto, Tveten gård og Tvetenveien. Bildet er tatt "før bebyggelsen" (påskrift baksiden av bildet). Tidspunktet er sannsynligvis før 1950, pga. bebyggelsen på Hellerud/Stordamveien.

Dato

Identifikator

H20080100

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Hellerud Historielag