Alfaset gård - hovedbygningen

http://omeka.deichman.no/files/import/H20110148.jpg

Metadata

Tittel

Alfaset gård - hovedbygningen

Tema

Beskrivelse

Alfaset gård ble ryddet i vikingtiden, men lå øde etter svartedauen. Den var igjen selvstendig gård på 1600-tallet og ble overtatt av staten i 1917. Hovedbygningen er fra ca. 1850. Opprinnelig hadde gården 350 mål dyrket mark, vesentlig kornproduksjon. Etter 1956 ble det drevet griseavl, med opptil 200 dyr. En periode var området tenkt til nytt landsfengsel, men Oslos behov for gravplasser avgjorde saken, det ble gravlund på området.

Identifikator

H20110148

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

117

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Hellerud historielags kalender juli 1998.

Rettighetshaver

Hellerud Historielag