Den gamle låven på nedre Fossum gård

Metadata

Tittel

Den gamle låven på nedre Fossum gård

Beskrivelse

Denne låven ble reist av byggmester Edvard Tangerud i 1932. Den ble revet og erstattet av et flerbrukshus i 2008.

Dato (årstall)

BildeID

G2010033

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2009 side 8 til 14.

Giver

Bydel Stovner

Informant

Tangerud, Jan Arne

Registreringsdato

2006-12-01