Årvoll gård, Årvollveien 35

http://omeka.deichman.no/files/import/G1998222.jpg

Metadata

Tittel

Årvoll gård, Årvollveien 35

Tema

Beskrivelse

Gårdsnavnet er forklart som norrønt Orravellir=orrhanevollene. Den nåværende gården er regulert til bevaring. Hovedhuset og drengestua brukes til kulturaktiviteter. Hovedhuset ble satt opp i 1836, men har fått skiftet vinduer. Stabburet er fra 1800. Gården har gitt navn til boligstrøket Årvoll, som ble sterkt utbygd etter 1950.

Dato

Identifikator

G1998222

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

87/1
87/49

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-22