Øvre Høybråten gård, Bekkevoldveien 20

http://omeka.deichman.no/files/import/G1998221.jpg

Metadata

Tittel

Øvre Høybråten gård, Bekkevoldveien 20

Tema

Beskrivelse

Navnet er sammensatt av høy og bråte=jordstykke som er ryddet ved bråtebrenning. Høybråten gårdene har gitt navn til sogn og boligstrøk. I begynnelsen av 1900-tallet lå det bare småhus her, til Høybråten jernbanestasjon kom i 1921. Høybråten har vært utpreget villastrøk, men har i 1970 og 80 åra fått rekkehus og terrasseblokker. Øvre Høybråten gård er meget godt restaurert av eieren.

Dato

Identifikator

G1998221

Fotograf

Gårds/bruksnr.

107/1

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-22