Øvre Furuset, ”Bull-gården”.

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008038.jpg

Metadata

Tittel

Øvre Furuset, ”Bull-gården”.

Beskrivelse

Øvre Furuset, ”Bull-gården”. Til høyre sees Furuset skole. Nærmest ligger skolebygningen fra 1861, bak den ligger ”fyrstikkesken” – skolebygningen fra 1909. Furusetveien sees mellom gården og skolen. Veien gjorde en sving ved ’gamleskolen’ og gikk ned mot gårdsbruket Nedre Gran (Granstangen), og fortsatte ned Gransdalen.

Identifikator

G2008038

Fotograf

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007

Giver

Furuset Vel

Registreringsdato

2006-12-01