Øvre Fossum gård i Olaus Fjørtofts vei

http://omeka.deichman.no/files/import/G1998213.jpg

Metadata

Tittel

Øvre Fossum gård i Olaus Fjørtofts vei

Tema

Beskrivelse

Navnet er sammensatt av norrønt foss og heim. Fossum gård nevnes som kannikegods på 1600-tallet. Nils Lauritssøn kjøpte den av kronen i 1662. Fra 1685 har den vært i privat bønders eie. I våre dager ble Fossum lagt ut til boligtomter, men tunet ble bevart. Oslo kommune står som eier, men gården drives av et andelslag. Den holdes godt ved like, det bor folk i våningshuset. Fjøs og grisehus ble i 1978 bygd om til stall. Her er ridesenter og kultursenter, her holdes julemesse og Stovner-marked, det er husflid og andre aktiviteter.

Dato

Identifikator

G1998213

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

100/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-19