Øskje, lokk

Metadata

Tittel

Øskje, lokk

Beskrivelse

Brukes til oppbevaring av smør og ost ved utnisting

Dato (årstall)

BildeID

G2002081

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18