Økernbråten gård, våningshuset

Metadata

Tittel

Økernbråten gård, våningshuset

Tema

Dato (årstall)

BildeID

G2000310

Gårds/bruksnr.

123/8
123/610

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Omtalt i "Kulturminneguide - Vandringer i bydel Bjerke", s. 70

Giver

Pedersen, Håvard

Informant

Pedersen, Håvard

Registreringsdato

2002-04-22