Økernbråten gård, våningshuset

http://omeka.deichman.no/files/import/G2000309.jpg

Metadata

Tittel

Økernbråten gård, våningshuset

Tema

Beskrivelse

Økernveien 227

Dato

Identifikator

G2000309

Gårds/bruksnr.

123/8
123/610

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Omtalt i "Kulturminneguide - Vandringer i bydel Bjerke", s. 70

Giver

Pedersen, Håvard

Informant

Pedersen, Håvard

Registreringsdato

2002-04-22