Våningshus, Nordre Sinsen gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G2012113.jpg

Metadata

Tittel

Våningshus, Nordre Sinsen gård

Beskrivelse

Nordre Sinsen er en del av området til Oslo Universitetssykehus, Aker. Våningshuset har bl.a. vært brukt som overlegebolig.

Dato

Identifikator

G2012113

Gårds/bruksnr.

83/7

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011, side 27

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2006-12-01