Våningshuset på Økernbråten gård.

http://omeka.deichman.no/files/import/G2011026.jpg

Metadata

Tittel

Våningshuset på Økernbråten gård.

Beskrivelse

Det fraflyttede våningshuset på Økernbråten viste seg å være i så dårlig forfatning at det måtte rives. Bildet er tatt like før.

Dato

Identifikator

G2011026

Fotograf

Gårds/bruksnr.

123/8
123/610

Bydel

Informant

Hoddevik, Gro

Registreringsdato

2006-12-01