Våningshuset på Søndre Tokerud gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G2012112.jpg

Metadata

Tittel

Våningshuset på Søndre Tokerud gård

Tema

Beskrivelse

I restene av gården Søndre (Midtre) Tokerud drives en barnehage i dag. Den bærer navnet til jordmor Karen Aasumb, som var en markant beboer på gården tidlig på 1900-tallet. Evakueringstrappen på høyre side er montert i forbindelse med bygningens nåværende funksjon som barnehage.

Dato

Identifikator

G2012112

Fotograf

Gårds/bruksnr.

99/4

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011, side 22

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2006-12-01