Vollaveien 25

Metadata

Tittel

Vollaveien 25

Beskrivelse

Dette er en av de villaene i området som best har beholdt sitt opprinnelige utseende. Eiendommen er med i tabellen med blant annet branntakstene.

BildeID

G2008144

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 85

Registreringsdato

2006-12-01