Virksomhet i Losje Fremtidens Vel

Metadata

Tittel

Virksomhet i Losje Fremtidens Vel

Beskrivelse

Fra en av losjens mange julefester. Foto utlånt av Jon-Ivar Iversen

BildeID

G2005060

Bydel

Publikasjon

Årbok 2005

Giver

Iversen, Jon Ivar

Registreringsdato

2006-12-01