Vestbysletta

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008080.jpg

Metadata

Tittel

Vestbysletta

Tema

Beskrivelse

Barn på Vestbysletta i 1948. Stående bak: Leif Eriksen. Fra venstre: Dag Wollebæk, Bjørn Kristiansen, Harald Meek, Kjell Kristiansen, Birger Jakob Berg, Tor Eriksen, Kari Brenna ?. Foran sitter Marthe Wollebæk.

Dato

Identifikator

G2008080

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007

Giver

Eriksen Tor

Registreringsdato

2006-12-01