Vestbysletta

Metadata

Tittel

Vestbysletta

Beskrivelse

Lekekamerater. Bak fra venstre: Tor Eriksen, Dag Wollebæk, Tom Lystad, foran fra venstre: Per Kristian Larsen, Marthe Wollebæk, Gudmund Berg, Øystein Mathisen.

BildeID

G2008079

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007

Giver

Eriksen Tor

Registreringsdato

2006-12-01