Valle gård, Vallefaret 14

http://omeka.deichman.no/files/import/G1998216.jpg

Metadata

Tittel

Valle gård, Vallefaret 14

Tema

Beskrivelse

Navnet kommer av norrønt Volin=markene. Våningshuset i Vallefaret er fra ca. 1840. Det er et panelt tømmerhus i to etasjer med halvvalmet tak. Det ble ominnredet til barnehage i 1954.

Dato

Identifikator

G1998216

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

130/86

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-22