Ulven gård, Ulvenveien 111

http://omeka.deichman.no/files/import/G2000263.jpg

Metadata

Tittel

Ulven gård, Ulvenveien 111

Beskrivelse

Låven ble revet 1990 og våningshuset brant ned til grunnen i 1995

Identifikator

G2000263

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

131/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Byantikvaren

Informant

Byantikvaren

Registreringsdato

2002-04-22