Tveten gård

http://omeka.deichman.no/files/import/G2008029.jpg

Metadata

Tittel

Tveten gård

Tema

Beskrivelse

Fra venstre vognskjulet, ishuset, rulleboden og Veslestua.

Identifikator

G2008029

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2007 side 34

Giver

Nilsen, Karsten Sølve

Registreringsdato

2006-12-01