Tonsen gård, Tingstua fra 1750-årene

Metadata

Tittel

Tonsen gård, Tingstua fra 1750-årene

Beskrivelse

Ligger inne på området til Aker sykehus.

Dato (årstall)

BildeID

G2000121

Fotograf

Gårds/bruksnr.

85/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Bydel Bjerke

Informant

Hoddevik, Gro

Registreringsdato

2002-02-21