Teisen gård, Prost Hallings vei 10

Metadata

Tittel

Teisen gård, Prost Hallings vei 10

Tema

Beskrivelse

Gården er nevnt i skriftlige kilder allerede i 1324. Første ledd i navnet er usikkert, annet ledd er vin=eng. Gården ble delt i flere bruk i middelalderen. Niels Young overtok i 1857 og hans familie solgte til Kristiania kommune i 1918. Bare våningshuset er bevart. Det ble reist i 1828 og er omtalt som Akers fineste empirehus. Det ble ominnredet til barnehage i 1954.

Dato (årstall)

BildeID

G1998214

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

138/58

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-19