Såmaskin

http://omeka.deichman.no/files/import/G2002148.jpg

Metadata

Tittel

Såmaskin

Beskrivelse

PAT D DEC 4 83 OCT 28 84 Innskrift på lokket til frøbeholderen JUNE 2 85 NOV 22 87 Såmaskinen er utstyrt med amerikansk sålabb. Sålabbene er en meget viktig del av såmaskinen, da de avgjør hvor djupt frøet kommer i jorda. Det er 4 forskjellige typer som brukes. De betegnes som amerikansk sålabb, engelsk sålabb, dobbelt skållab og enkelt skållabb. Typen må velges etter jordbunnsforholdene. Den førstnevnte passer best på leirjord, hvor det er klump og ujamn overflate. Den krever minst trekkraft av alle sålabber. Engelsk sålabb passer bare på løs og ren jord. Den brukes en del på maskiner for rotvekstfrø. Skållabber er særlig skikket i fuktig jord og på åker som har mye ugras, torv og røtter(nybrott).I klumpet og steinfull jord passer de ikke, heller ikke i sandjord. I første tilfelle vil de rulle over klumpene og steinene, i siste tilfelle vil de synke for djupt. De har dog den fordel framfor de fornevnte labber at de ikke behøver å løftes opp på grunn av subbing under såingen. (Langballe : Redskapslære for jordbruket. Oslo 1940)

Dato

Identifikator

G2002148

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18