Såmaskin

http://omeka.deichman.no/files/import/G2002118.jpg

Metadata

Tittel

Såmaskin

Beskrivelse

Bærbar SENTRIFUGALMASKIN MED VEIV. En egen type av breisåmaskiner er sentrifugalmaskinen. Frøet oppbevares her i en pose som bæres i en reim over skulderen. Fra posen strømmer frøet mot et hjul med lange pigger. Når hjulet roterer, kastes frøet ut .Hjulet drives ved tannhjulsutveksling og veiv. Det har vært antatt at frøblandinger av lette og tunge frø forandret sammensetning under såinga , idet tunge frø ville synke ned til bunnen på såkassa under kjøringa. Undersøkelser som er foretatt i Sverige over såing av engfrø med radsåmaskiner viser at dette ikke forekommer i så stor utstrekning at det har praktisk betydning. Det må antas at det forholder seg på samme måte med breisåmaskiner. De forsøk som foreligger viser at det blir større avkasting ved radsåing enn ved breisåing av engfrø. Særlig gjelder dette for tørre jordarter. (Langballe Redskapslære for jordbruket, Oslo 1940)

Dato

Identifikator

G2002118

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18