Søsknene på Nerfossum.

Metadata

Tittel

Søsknene på Nerfossum.

Beskrivelse

De tre søsknene Karlsen på Nerfossum har besøk av halvsøster Edith en sensommerdag. Fra venstre: Edith, Lars, Karin og Oddmund. Fotografen har stått i Fossumveien, og det er skyggen av huset vi ser i forgrunnen. I bakgrunnen til høyre ved siden av Oddmund kan vi ane hesjene på Nedre Fossum. Til venstre klessnorer med tørketøy.

Dato (årstall)

BildeID

G2010016

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Giver

Hansen, Karin

Registreringsdato

2006-12-01