Sørpebøtte

Metadata

Tittel

Sørpebøtte

Dato (årstall)

BildeID

G2002196

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18