Søndre Hovin gård, St. Jørgens vei 61

http://omeka.deichman.no/files/import/G1998217.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Hovin gård, St. Jørgens vei 61

Tema

Beskrivelse

Hovin var i sin tid en av de største gårdene i Østre Aker. Navnet kommer ganske enkelt av norrønt hof=hov og vin=naturlig eng. Gården ble solgt til private i 1664. A/S Hovin Gaard & Teglverk kjøpte gården i 1911. I 1915 overtok Kristiania kommune. Teglverket var i drift til 1950 åra. Hovin gård var delt i flere bruk. Den gamle hovedbygningen er restaurert og ombygd, og brukes i dag til daghjem.

Dato

Identifikator

G1998217

Fotograf

Gårds/bruksnr.

122/1
122/182

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Tekst hentet fra boka: Senje, Sigurd: Oslo øst. 1993.

Giver

Senje, Cathrine

Informant

Senje, Sigurd
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1999-11-22