Styret i Linderud og Omegn Vel

Metadata

Tittel

Styret i Linderud og Omegn Vel

Beskrivelse

Sittende fra venstre Fredrikke Sandberg (styremedlem), Hilding Abelson (formann), Gunvor Dalen (styremedlem). Stående fra venstre Kristian Borrebæk (kasserer), Pål Brustad (nestformann), Eilif Flatli (styremedlem), Kåre Grefstad (sekretær)

Dato (årstall)

BildeID

G2001188

Sted

Bydel

Giver

Hoddevik, Gro

Informant

Hoddevik, Gro

Registreringsdato

2002-12-18