Steinstolper på Alfaset gård ved Strømsveien

http://omeka.deichman.no/files/import/G1997042.jpg

Metadata

Tittel

Steinstolper på Alfaset gård ved Strømsveien

Beskrivelse

I steinbruddenes nærområde brukte man selvsagt også grorudgranitten. En typisk anvendelse var "rottesikre" stolper til stabbur. Mange andre steder i landet ble slike utført i tømmer, mens bøndene i Østre Aker lagde dem av naturstein.

Dato

Identifikator

G1997042

Gårds/bruksnr.

117/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Utsnitt av bildet brukt i Årbok for Groruddalen historielag 1996, s. 8. Artikkel om grorudgranitt s. 7-10.

Giver

Syversen, Bjørn H.

Informant

Syversen, Bjørn H.
Groruddalen historielag

Registreringsdato

1998-01-12