Sliul

http://omeka.deichman.no/files/import/G2002174.jpg

Metadata

Tittel

Sliul

Beskrivelse

Fra vår gamle bondekultur s 190. Det meste av kornet ble likevel tresket med sliul. Det tekniske uttrykk for det var å treske ,bortsett fra et større område av Vestlandet, hvor det het å berje (å berje betyr å slå) kornet. Den som berjet, ble kalt en bardingskar. Ordet er laget av fortidsformen barde. Sliulen opptrer under forskjellige navn, som tust, sloge, slue, slire, flygjel og muligens flere. Den består av et ca. 1.2 meter langt skaft som kalles handvol, og et litt kortere, men tykkere tre som kalles slagvol eller dettvol. Den kan være rund eller åttekantet. Handvolen og slagvolen er forbundet med et mellomledd som kalles slureimer eller kurre, og som består av en vidje ,en oksesene eller et åleskinn. Noen kunne bruke et tau, men det var ikke like bra. Gangen i treskingen var at først la en fram et antall band på låvegulvet. Noen la dem i en mer eller mindre oval ring med aksene inn. Andre la dem i to rekker med aksene mot hverandre. Hvor mange en skulle ta hver gang var avhengig av hvor stort låvegulvet var, men det var meget alminnelig a legge fram 24 band i gangen. Det kaltes en berje, og en snakket om å treske så og så mange berjer korn om dagen. Navnet berje i betydningen et visst antall band har en langt større utbredelse i Norge enn verbet berje i betydningen treske korn. Når berja var lagt, var det å banke løs med sliulen. En slo så slagvolen falt flatt ned på kornet. Var det to som tresket slo de i takt, og i grålysningen hørtes de taktfaste slag fra gård til gård i bygda og skapte en egen stemning. Når en hadde tresket rundt berja, måtte bandene snues og treskes på den andre siden. Til slutt ble halmen rakt bort med en rive. Mange brukte en gaffelformet trekløft som kaltes låvekluft på Østlandet og restarsul i Trøndelag. Med den ristet de halmen så alt kornet falt ut. Halmen ble så ført ut og kornet rakt sammen i en dunge midt på gulvet

Dato

Identifikator

G2002174

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18