Skavjern

Metadata

Tittel

Skavjern

Beskrivelse

Eggen er svakt avrundet og bladet er utformet som en bjelle. Treskaftet er pent bearbeidet

Dato (årstall)

BildeID

G2002126

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18