Skavjern

Metadata

Tittel

Skavjern

Beskrivelse

Eggen er svakt avrundet. Bladet har to små hakk

Dato (årstall)

BildeID

G2002125

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

101/1

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18